Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Numer konta

Numer konta

Konto BS Brzeg 68 8863 0009 2000 0023 0120 0001

Rada Szkoły

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu

49-300 Brzeg, ul Ofiar Katynia 25

Kierunki: roczne - opłata 150 zł, dwuletnie - 300 zł.

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020