Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Szkoła Policealna dla dorosłych  |  protetyk słuchu

Kierunek: Protetyk słuchu

Co to za zawód?
ZAWÓD PROTETYKA SŁUCHU to zawód rzemieślniczy z pogranicza medycyny, akustyki i elektroniki. Wpisany do rejestru zawodów regulowanych i traktowany jest jako zawód ochrony zdrowia średniego szczebla. Wymagania NFZ dopuszczają możliwość wykonywania tego zawodu tylko przez osoby z odpowiednim wykształceniem.

Czym się zajmuje?
PROTETYK SŁUCHU zajmuje się   doborem i programowaniem  aparatów słuchowych i   środków wspomagających  słyszenie. Ma uprawnienia do wykonywania badań słuchu i wykonywania wkładek usznych. 

Gdzie pracuje?
PROTETYK SŁUCHU  może pracować w gabinetach protetyki słuchu, pracowniach audiometrycznych w przychodniach lekarskich lub szpitalach.

Dlaczego warto zostać protetykiem słuchu?
WYKSZTAŁCONY PROTETYK SŁUCHU ma przed sobą ciekawe perspektywy zawodowe. Jest poszukiwany na rynku pracy, bo z każdym rokiem wzrasta ilość osób z uszkodzonym słuchem i konieczne jest zatrudnienie nowych pracowników.

Gdzie można uzyskać odpowiednie kwalifikacje?
W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH W BRZEGU. Pierwszy nabór w roku szkolnym 2017/2018, czyli już od września. Lista szkół przygotowująca do tego zawodu nie jest długa. W województwie opolskim jesteśmy jedyną szkołą, która uczyć będzie przyszłych specjalistów.

http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/wybieram-zawod?id=120

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020