Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Szkoła Policealna dla dorosłych  |  opiekunka dziecięca

Kierunek: Opiekunka dziecięca

Nauka na tym kierunku trwa 4 semestry i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jest to kierunek, który otwieramy zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy na opiekunki dziecięce. Coraz mniejsza liczba żłobków i przedszkoli spowodowała poszukiwanie prywatnych odbiorców na tego typu usługi. Pracodawca oczekuje wszechstronnego wykształcenia osoby, która ma się opiekować dzieckiem w różnym jego okresie rozwoju. Wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w tej pracy nabędziesz w trakcie nauki na tym kierunku.

Wymogi:

  • dobry stan zdrowia
  • ogólne zainteresowania muzyką, plastyką i literaturą
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • predyspozycje manualne
  • stawienie się na rozmowę kwalifikacyjną


W trakcie zajęć dowiesz się między innymi:

  • jak prawidłowo nawiązywać komunikacje werbalną i niewerbalną z dzieckiem w różnym okresie rozwojowym
  • jak stosować w praktyce zabawy z dziećmi muzyczne, ruchowe, plastyczne
  • poznasz różne formy papieroplastyki, kompozycji płaskich i przestrzennych
  • jak przygotować do pracy twórczej swój warsztat pracy i warsztat dziecka


Przedmioty nauczania:
 

  • psychologia z elementami pedagogiki i socjologii, anatomia i fizjologia dziecka, podstawy działlności gospodarczej, język obcy zawodowy i język migowy, zajęcia praktyczne, wychowanie fizyczne, medycyna zapobiegawcza, pielęgnowanie dziecka, wychowanie techniczne, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, literatura dziecięca, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

więcej....

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020