Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Aktualności

Kończymy rok szkolny, czyli Medyk 2015

Koniec roku szkolnego to czas na podsumowania. Oto czego dokonaliśmy w roku szkolnym 2014/15

Koniec roku szkolnego to czas pisania sprawozdań. Ten rok obfitował w wiele wydarzeń, których realizacja wymagała dużego nakładu pracy, ale dzięki temu odnotowaliśmy sukcesy, o których warto wspomnieć.
Już we wrześniu, po powitaniu nowych słuchaczy, nasza szkoła, która została zaproszona do grona instytucji tworzących Opolski Klaster Medyczny 50+ nawiązała porozumienia z Brzeskim Centrum Medycznym oraz z Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Dzięki tym działaniom słuchacze naszej szkoły będą mieli większe możliwości odbywania praktyk i staży absolwenckich.

Foto

Działające przy szkole Stowarzyszenie „Zdrowie” także od września rozpoczęło prężną działalność. Przystąpiono do projektu Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Powołano do życia Centrum Edukacji Zdrowotnej, którego zadaniem jest m. in. organizacja kursów, wykładów. Odbyły się kursy: Masaż Shantala, Artystyczne pakowanie paczek, Pielęgnowanie obłożnie chorego oraz Odleżyny – praktyka i leczenie. Wykłady w ramach centrum poświęcone były zdrowemu trybowi życia, odżywianiu oraz profilaktyce chorób nowotworowych. W styczniu powstał blog promujący działalność Stowarzyszenia i jego idee – Zdrowie na Plusie. 

zdrowie-na-plusie.blogspot.com

Foto
Foto
 

W ciągu roku szkolnego słuchacze kierunków Technik Masażysta oraz Technik Usług Kosmetycznych w ramach praktyk wykonywali usługi dla mieszkańców miasta. Profesjonalne zabiegi wykonywane pod okiem nauczycieli cieszyły się dużą popularnością – opłata za nie była symboliczna.

 
Foto
 

Słuchacze wszystkich kierunków poza nauką potrafili znaleźć czas i ochotę na udział w akcja charytatywnych, z których dochód był przeznaczony dla potrzebujących. Wszyscy włączyli się w akcje: Góra grosza i Szlachetna paczka

 
Foto
Foto
 

W marcu zorganizowaliśmy Dzień otwarty szkoły. Tradycyjnie, 8 marca zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia szkoły i skorzystania z zabiegów wykonywanych przez słuchaczy. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, chętnych nie brakowało.

Foto

Także w marcu szkoła była poddana ewaluacji zewnętrznej, której celem jest stwierdzenie na jakim poziomie realizowane są wymagania stawiane jednostkom edukacyjnym. Badane były trzy obszary. W skali od A do E, Zespół Szkół Medycznych uzyskał: A, A, B – co uważamy za sukces. Raport z ewaluacji można przeczytać pod adresem:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1001002117146.pdf

W maju nasza szkoła i Stowarzyszenie „Zdrowie” we współpracy z Burmistrzem Brzegu przystąpiło do projektu Pudełko Życia.  Projekt, który z powodzeniem został zastosowany w kilku miastach w Polsce, ma on na celu zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym oraz samotnym wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia oraz ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy. Akcję rozdawania pudełek rozpoczęliśmy 31 maja na stadionie miejskim, gdzie odbywał się piknik lekkoatletyczny. Mieliśmy okazję nie tylko do rozdawania pudełek, ale także do zaprezentowania szkoły mieszkańcom Brzegu.

Foto

Foto

Życie w Zespole Szkół Medycznych to praca, liczne działania edukacyjne, promocja zdrowia. Poza poważnymi, edukacyjnymi działaniami czasami potrzebujemy chwili oddechu. Ponieważ społeczność szkolna to grupa pracowita i niepozbawiona poczucia humoru, więc na zakończenie roku powstał film o szkole. Pokazuje on nas w trochę mniej monumentalny sposób, a właściwie całkiem żartobliwy. Czasem trzeba się trochę pobawić i pożartować. A umiejętność śmiania się z siebie i spojrzenie na rzeczywistość z pewnego dystansu, to przecież duża sztuka :)

Zapraszamy do Zespołu Szkół Medycznych – Medyka!

Powrót

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020