Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Aktualności

Plany 2018/2019

Plany nauczania - semestr II

Godziny rozpoczęcia lekcji: Pobierz: Godziny_rozpoczecia_lekcji.doc

Technik masażysta II: Pobierz: TM_1.pdf

Technik masażysta IV: Pobierz: TM_2.pdf

Opiekunka dziecięca: Pobierz: OPDZ_sem_II.pdf

Opiekun medyczny:Pobierz: OM.pdf

Protetyk słuchu:Pobierz: PS.pdf

Terapia zajęciowa II: Pobierz: TZ_sem_II.pdf

Terapia zajęciowa IV: Pobierz: TZ_sem_IV.pdf

Higienistka stomatologiczna sem II: Pobierz: higienistki_sem._II.pdf

Higienistka stomatologiczna sem. IV: Pobierz: Higienistka_sem._IV.pdf

Technik usług kosmetycznych:

Terminy zjazdów sem II: Pobierz: terminy_TUK_1_sem._II.pdf

Terminy zjazdów sem. IV Pobierz: terminy_TUK_2_sem._IV.pdf

Plany TUK:

semestr II:Pobierz: TUK1_zjazd_7.pdf

semestr IV: Pobierz: TUK_2_zjazd_9_i_10.pdf

Powrót

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020