Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Aktualności

Plany 2018/2019

Plany nauczania - semestr I

Godziny rozpoczęcia lekcji: Pobierz: Godziny_rozpoczecia_lekcji.doc

Technik masażysta I: Pobierz: TM_1.pdf

Technik masażysta III: Pobierz: TM_2.pdf

Opiekunka dziecięca: Pobierz: OPDZ_1.pdf

Opiekun medyczny:Pobierz: OMed.pdf

Protetyk słuchu:Pobierz: PS.pdf

Terapia zajęciowa I: Pobierz: TZ_1.pdf

Terapia zajęciowa II: Pobierz: TZ_2.pdf

Higienistka stomatologiczna sem I: Pobierz: higienistka_sem_I.pdf

Higienistka stomatologiczna sem. III: Pobierz: Higienistka_3.pdf

Technik usług kosmetycznych:

Terminy zjazdów sem I: Pobierz: terminy_TUK_1_2018.pdf

Terminy zjazdów sem. III Pobierz: terminy_TUK_2_2018.pdf

Plany TUK:

semestr I:Pobierz: zmiana_planu_TUK_ROK_1.pdf

semestr III: Pobierz: TUK_2_zjazd_9_i_10.pdf

Powrót

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020