Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Szkoła Policealna dla dorosłych  |  technik sterylizacji medycznej

Kierunek: Technik sterylizacji medycznej

Kierunek: Technik sterylizacji medycznej.

Daje on kwalifikacje Z 20 oraz zatrudnienie w sterylizatorniach zajmujących się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia i różnych gabinetach prywatnych.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy:

 • mycie i dezynfekcja manualna narzędzi,
 • przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
 • mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi,
 • obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji,
 • kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji,
 • demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją,
 • montaż narzędzi przed sterylizacją,
 • kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym,
 • pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
 • przygotowanie pakietów okolicznościowych,
 • sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami,
 • obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji,
 • prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.


Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadza się nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych i studiach tatuażu.

Zgodnie z przyjętymi standardami wszystkie narzędzia naruszające ciągłość tkanek muszą być sterylne. Nieodpowiednio przeprowadzony proces dekontaminacji, to jedna z przyczyn zakażeń. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie zakażeń, ale ich ograniczenie to zadanie dla pracowników zajmujących się dekontaminacją. Od prawidłowego procesu dekontaminacji zależy zdrowie ludzi, oraz trwałość używanego sprzętu. Tak ważne zadanie można powierzyć tylko odpowiednio przygotowanym osobom.

Wyszkolenie profesjonalnej kadry realizującej zadania dotyczące dezynfekcji i sterylizacji medycznej zapewni zmniejszenie liczby zakażeń. Właściwie wykwalifikowani pracownicy sterylizatorni poprzez swoją działalność tworzą w ochronie zdrowia zaporę dla rozwoju zakażeń, a więc odgrywają dużą rolę w profilaktyce powikłań medycznych.

więcej....

 

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020