• Poczta Zadzwoń do nas:77 416 23 83
 • Poczta Napisz do nas:
 • Poczta Odwiedź nas:Brzeg, Ofiar Katynia 25
 • Rekrutacja

Rekrutacja, zasady rekrutacji

Ze względu na obecną sytuację prosimy przesyłać formularze zgłoszeniowe w formie elektronicznej na e-mail lub EPUAP. Pozostałe dokumenty będzie trzeba złożyć w oryginale po rozpoczęciu nauki.

Rekrutacja uzupełniająca została otwarta! Zapisz się jeszcze dziś!

Kandydat składa następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania i przesłania e-mailem:

Arkusz zgłoszeniowy na kierunek dzienny Technik Farmaceutyczny

Arkusz zgłoszeniowy szkoła stacjonarna i zaoczna 

2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie trzeba mieć matury)

3. 2 fotografie

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie

 

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na słuchaczy wszystkich kierunków odbędzie się 26 sierpnia 2021r o godzinie 11.00.Regulamin przyjmowania kandydatów do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dziennej im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu i Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej w Brzegu na rok szkolny 2021/2022

1.      Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej w Brzegu w zawodach:

 

04.05 – 20.08.2021 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły, przez e-mail lub EPUAP                  

do 25.08.2021 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

25.08.2021 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

26.08.2021 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

od 27.08.2021 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.08.2021 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach


2. Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dziennej im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu w zawodach:

 

04.05 – 20.08.2021 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły, przez e-mail lub EPUAP                  

do 25.08.2021 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

25.08.2021 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

26.08.2021 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

od 27.08.2021 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.08.2021 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686).
 2. Zarządzenie nr  1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.
 3. Statut Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu.
Pani z komputerem
 • Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
  ulica Ofiar Katynia 25
  49-300 Brzeg
 • Zadzwoń do nas:
  Telefon: 77 416 23 83
  Fax: 77 416 23 83
 • Napisz do nas e-mail
Puzzle

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Copyrights 2021

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje

Baner