• Poczta Zadzwoń do nas:77 416 23 83
 • Poczta Napisz do nas:
 • Poczta Odwiedź nas:Brzeg, Ofiar Katynia 25
 • Rekrutacja

Rekrutacja, zasady rekrutacji

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na słuchaczy wszystkich kierunków 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00

 

Kandydat składa następujące dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy (do wyboru jedna z trzech opcji):

          2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (można nie mieć matury)

          3. 2 fotografie

          4. orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia

 

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na słuchaczy wszystkich kierunków 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00Regulamin przyjmowania kandydatów do Medycznego Studium Zawodowego im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu i Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Brzegu na rok szkolny 2019/2020

1.      Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych  w zawodach:

 

01.06 – 23.08.2019 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły

do 25.08.2019 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

25.08.2019 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

26.08.2019 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

do 31.08.2019 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.08.2019 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach


2. Nabór do Medycznego Studium Zawodowego w zawodach:

 

01.06 – 23.08.2019 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły

do 25.08.2019 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

25.08.2019 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

26.08.2019 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

do 31.08.2019 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.08.2019 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach

 3.      Nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

  Opiekun Medyczny

01.06 – 21.09.2019 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły

24.09.2019 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

24.09.2019 r.

zatwierdzene listy przyjętych

28.09.2019 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi na kurs

do 31.09.2019 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 31.09.2019 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach

I. Kandydat składa następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości
 • formularz zgłoszeniowy  o przyjęcie do szkoły na wybrany kierunek (druk do pobrania na stronie)
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (wydaje bezpłatnie lekarz rodzinny)

KANDYDACI NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY NIE MUSZĄ MIEĆ UKOŃCZONEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ.

WARUNKIEM PRZYJĘCIA JEST UKOŃCZENIE 18 ROKU ŻYCIA


II. Warunki przyjęcia

 1. Do szkoły zostanie przyjętych maksymalnie 30 kandydatów na każdy kierunek kształcenia.
 2. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność składania podań do szkół.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół może ogłosić rekrutację uzupełniającą na kierunki, które nie uzyskały koniecznego naboru w wyniku rekrutacji podstawowej.
 4. Dodatkowa rekrutacja potrwa do dnia 15 września 2019 r.
 5. Rekrutację przeprowadza powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjna, która bezpośrednio po przeprowadzonej rekrutacji sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego podstawowego i uzupełniającego


III. Terminy posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej odbędzie się dnia 25 sierpnia o godzinie 9.00
 2. Informację o przyjęciu do  szkoły będzie można uzyskać telefonicznie lub osobiśce 26 sierpnia 2019 r.


IV. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji rekrutacyjnej

 1. Odwołanie w kwestiach spornych wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.
 2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor w terminie do 7 dni od daty wpływu odwołania.
 3. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  


NA KIERUNKI ZAOCZNE I WIECZOROWE OBOWIĄZUJĄ TAKIE SAME DOKUMENTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO SZKOŁY.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686).
 2. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.
 3. Statut Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu.
Pani z komputerem
 • Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
  ulica Ofiar Katynia 25
  49-300 Brzeg
 • Zadzwoń do nas:
  Telefon: 77 416 23 83
  Fax: 77 416 23 83
 • Napisz do nas e-mail
Puzzle

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Copyrights 2019

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje

Baner