Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Szkoła Policealna dla dorosłych  |  higienistka stomatologiczna

Kierunek: Higienistka Stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna to wykwalifikowany medyczny personel nielekarski. Jeśli chciałabyś podjąć ciekawą pracę w gabinecie dentystycznym i wykonywać zabiegi profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lub pod nadzorem lekarza dentysty wybierz ten kierunek i zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu!

Nauczysz się m.in.

 • wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze typu scaling, piaskowanie, lakowanie czy lakierowanie na zlecenie, lub pod nadzorem lekarza dentysty,
 • wykonywać badania diagnostyczne zalecone przez lekarza dentystę,
 • dokonywać bieżących przeglądów uzębienia,
 • doradzać pacjentom w zakresie higieny jamy ustnej, rodzajów fluoryzacji i profilaktyki próchnicy,
 • charakteryzować stany chorobowe narządu żucia,
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • obsługiwać urządzenia, aparaty i instrumenty dentystyczne.

A ponadto nauczysz się:

 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia,
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • obsługiwać komputerowe programy użytkowe niezbędne w pracy zawodowej,
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w poradniach stomatologicznych, 
 • uczymy we własnych salach,
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

 

Możliwości podjęcia pracy będziesz miał wiele:

 • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
 • poradniach i klinikach dentystycznych,
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • zainteresowania humanistyczne, przyrodnicze i medyczne,
 • zainteresowania psychologiczne i predyspozycje pedagogiczne,
 • umiejętności plastyczne,
 • zdolności manualne,
 • dokładność i sumienność,
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi,
 • samodzielność w realizacji zadań,
 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych,
 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność.

Więcej.....

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020