• Poczta Zadzwoń do nas:77 416 23 83
 • Poczta Napisz do nas:
 • Poczta Odwiedź nas:Brzeg, Ofiar Katynia 25
 • Rekrutacja

Rekrutacja, zasady rekrutacji

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w formie elektronicznej na e-mail lub osobiście. Pozostałe dokumenty będzie trzeba złożyć w oryginale po rozpoczęciu nauki.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 już możliwa! Zapisz się jeszcze dziś bez wychodzenia z domu!

Wystarczy, że:

 1. wypełnisz na komputerze arkusz zgłoszeniowy ->

 2. wydrukujesz ->

 3. podpiszesz własnoręcznie ->

 4. zeskanujesz lub zrobisz zdjęcie ->

 5. wyślesz na nasz adres e-mail sekretariat@medykbrzeg.pl

i gotowe.

Resztę dokumentów możesz złożyć w późniejszym terminie.

 

Kandydat składa następujące dokumenty:

1. formularz zgłoszeniowy do wypełnienia w sekretariacie szkoły lub do pobrania, podpisania i przesłania skanu / zdjęcie e-mailem:

Arkusz zgłoszeniowy na kierunek dzienny Technik Farmaceutyczny

Arkusz zgłoszeniowy szkoła stacjonarna i zaoczna - wszystkie kierunki 

2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie trzeba mieć matury)

3. 2 fotografie

4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w szkole policealnej

 

Spotkanie organizacyjne dla kandydatów na słuchaczy wszystkich kierunków odbędzie się 29 sierpnia 2024 r. o godzienie 12.00.


Dotychczasowy Regulamin przyjmowania kandydatów do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dziennej im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu i Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej w Brzegu na rok szkolny 2024/2025

1.      Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej stacjonarnej i zaocznej w Brzegu w zawodach:

 

02.04 – 27.08.2024 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły lub przez e-mail              

do 28.08.2024 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

28.08.2024 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

29.08.2024 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

od 29.08.2024 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 30.09.2024 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach


2. Nabór do Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dziennej im. Hanny Chrzanowskiej w Brzegu w zawodach:

 

02.04 – 27.08.2024 r.

składanie przez kandydatów dokumentów  w sekretariacie szkoły, przez e-mail lub EPUAP                  

do 28.08.2024 r.

przegląd dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły

28.08.2024 r.

zatwierdzenie listy przyjętych

29.08.2024 r.

spotkanie z kandydatami przyjętymi do szkoły

od 29.08.2024 r.

postępowanie uzupełniające rekrutacji

 30.09.2024 r.

zatwierdzenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły w poszczególnych zawodach


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2022 poz. 563).
 2. Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2024/2025.
 3. Statut Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu.
Pani z komputerem
 • Zespół Szkół Medycznych w Brzegu
  ulica Ofiar Katynia 25
  49-300 Brzeg
 • Zadzwoń do nas:
  Telefon: 77 416 23 83
  Fax: 77 416 23 83
 • Napisz do nas e-mail
Puzzle

Wszystkie prawa zastrzeżone. Zespół Szkół Medycznych w Brzegu. Copyrights 2024

Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje

Baner
Baner